شرکت پیشگام اسانبر با ربع قرن تجربه و سال ها حضور مستمر اسانسور,از بدو تاسیس سندیکای اسانسور و پله برقی ایران ,عضو ثابت سندیکا بوده است و همچنین دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت محترم صنایع و معادن در زمینه طراحی ,تولید, فروش, نصب,راه اندازی و بازسازی وپله برقی میباشد.

 

 

   ادامه درباره ما>>

 

 

                                                                     

 

 

 

 

ریل آسانسور

31 شهریور 1393
ریل آسانسور

    نام کالا: ریل آسانسور     نام برند: ساورا اسپانیا

ریل آسانسور

31 شهریور 1393
ریل آسانسور

    نام کالا: ریل آسانسور   نام برند: مونته فرو

درب داخل SELCOM

31 شهریور 1393
درب داخل SELCOM

    نام کالا: موتور درب     نام برند: موتور درب SELCOM

درب داخل Fermator

31 شهریور 1393
 درب داخل Fermator

      نام کالا: موتور درب آسانسور     نام برند: Fermator

درب داخل SEMATIC

16 تیر 1393
درب داخل SEMATIC

    نام کالا: موتور درب آسانسور   نام برند:Sematic

موتور EMF

02 تیر 1393
موتور EMF

     نام کالا: موتور آسانسور   نام برند: emf المان

موتور wittur

02 تیر 1393
موتور wittur

     نام کالا: موتور آسانسور     نام برند: wittur

سیم بکسل

01 فروردين 782
سیم بکسل

  نام کالا: سیم بکسل

موتور آسانسور

02 تیر 1393
موتور آسانسور

      

موتور SASSI

02 تیر 1393
موتور SASSI

   نام کالا: موتور آسانسور   نام برند: ساسی ایتالیا  

موتورschindler

02 تیر 1393
موتورschindler

   نام کالا: موتور آسانسور     نام برند:schindler  

موتور آسانسور thyssen

02 تیر 1393
موتور آسانسور thyssen

  نام کالا: موتور آسانسور     نام برند: thyssen