شرکت پیشگام اسانبر با ربع قرن تجربه و سال ها حضور مستمر اسانسور,از بدو تاسیس سندیکای اسانسور و پله برقی ایران ,عضو ثابت سندیکا بوده است و همچنین دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت محترم صنایع و معادن در زمینه طراحی ,تولید, فروش, نصب,راه اندازی و بازسازی وپله برقی میباشد.

 

 

   ادامه درباره ما>>

 

 

                                                                     

 

 

 

 

کابینهای لوکس شرکت

کابینن آنتالیا

22 مهر 1393
کابینن آنتالیا

      نام کابین: آنتالیا   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین:fu02   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور

کابین سوفیا

22 مهر 1393
کابین سوفیا

      نام کابین: سوفیا   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu01   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور    

کابین تونس

22 مهر 1393
کابین تونس

        نام کابین: تونس   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu04   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور

کابین ایزنیک

22 مهر 1393
کابین  ایزنیک

       نام کابین: ایزنیک   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu03   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور

کابین RIYADH

22 مهر 1393
کابین  RIYADH

      نام کابین: RIYADH   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu06   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور

کابین دبی

02 تیر 1393
کابین دبی

        نام کابین: دبی   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu05   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور  

کابین اصفهان

02 تیر 1393
کابین اصفهان

    نام کابین: اصفهان   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu08   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور  

BEIRUT

02 تیر 1393
BEIRUT

       نام کابین: BEIRUT   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu07   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور

کابین FETHIYE

02 تیر 1393
کابین FETHIYE

    نام کابین: FETHIYE   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu10   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور    

کابین جده

02 تیر 1393
کابین جده

       نام کابین: جده   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu09   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور    

کابین مسکو

02 تیر 1393
کابین مسکو

    نام کابین: مسکو   شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu12   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور

کابین تبریز

02 تیر 1393
کابین تبریز

      نام کابین: تبریز   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu11   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور  

کابین سمرقند

02 تیر 1393
کابین سمرقند

    نام کابین: سمرقند   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu13   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور    

کابین گلدیس

02 تیر 1393
کابین گلدیس

     نام کابین: گلدیس   نام شرکت سازنده: پیشگام آسانسور   کد کابین: PECO15      

کابین تبریز2

02 تیر 1393
کابین تبریز2

       نام کابین: تبریز2   نام شرکت سازنده: فوپا ترکیه   کد کابین: fu14   شرکت وارد کننده محصول: پیشگام آسانسور