شرکت پیشگام اسانبر با ربع قرن تجربه و سال ها حضور مستمر اسانسور,از بدو تاسیس سندیکای اسانسور و پله برقی ایران ,عضو ثابت سندیکا بوده است و همچنین دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت محترم صنایع و معادن در زمینه طراحی ,تولید, فروش, نصب,راه اندازی و بازسازی وپله برقی میباشد.

 

 

   ادامه درباره ما>>

 

 

                                                                     

 

 

 

 

روزمه

 

 

 

الف) آسانسور باموتور گیرلس:(GEARLESS):

فروش ونصب 10 دستگاه آسانسور مسافربرگیرلس13 الی15 و17 توقف 10نفره با سرعت 1.6متر بر ثانیه .مجتمع پزشکی درمانگران بند ر عباس.

فروش و نصب 10 دستگاه مسافربر گیرلس 8 توقف10000کیلوگرم با سرعت 1.6 متر بر ثانیه ,مجتمع تجاری اریا بندرعباس.

فروش و نصب 2 دستگاه آسانسور مسافربرگیرلس ,با ظرفیت600کیلوگرم ,اداره امور شعب بانک ملی شهرکرد.

فروش و نصب 2 دستگاه آسانسور مسافربرگیرلس ,با ظرفیت600کیلوگرم ,اداره امور شعب بانک ملی کرمانشاه.

فروش و نصب 2 دستگاه آسانسور مسافربرگیرلس ,با ظرفیت1000کیلوگرم ,هتل اوین.

فروش و نصب 1 دستگاه آسانسور مسافربرگیرلس ,19توقف ,هتل انقلاب.

فروش و نصب 21 دستگاه آسانسور مسافربر گیرلس ,22توقف(که 10 دستگاه آن پانورما میباشد) , مجتمع مسکونی طاوس واقع در منطقه آزاد تجاریبندر انزلی.

بازسازی ,فروش و نصب 1 دستگاه آسانسور مسافربرگیرلس 20 توقف(تکفاز) برج گلدیس صادقیه.

 

ب)آسانسور تخت بر بروبرانکادربر:

فروش و نصب 4 دستگاه آسانسور(4 دستگاه تخت برو 1 دستگاه برانکارد بر) 5و3 توقف بیمارستان ولیعصر قائم شهر

فروش و نصب 4 دستگاه آسانسور(2 دستگاه تخت بر و 2 دستگاه مسافربر) دی کیلینک تامین اجتماعی عسلویه

فروش و نصب 4 دستگاه آسانسور تخت بر ,9توقف بیمارستان بانک ملی

 

ج)آسانسور بارکشی:

فروش و نصب 1 دستگاه آسانسور بار کششی , با ظرفیت20000کیلوگرم , مجتمع تجاری آریا بندرعباس

فروش و نصب 1 دستگاه آسانسوربارکششی , باظرفیت 20000کیلو گرم , شرکت سیمان  نیزار قم

فروش و نصب 1 دستگاه آسانسور باری کششی ,با ظرفیت 3000کیلوگرم ,شرکت پلی ران اتصال خرمدشت

 

د)پله برقی:

فروش و نصب 16 دستگاه پله برقی مجتمع تجاری آریا بندرعباس

فروش و نصب 2 دستگاه پله برقی خرید سئول,شیخ بهایی

فروش و نصب 2 دستگاه پله برقی , اقدسیه

 

ه)آسانسور هیدورلیک:

فروش و نصب 1 دستگاه باری هیدرولیک, با ظرفیت6000کیلوگرم, شرکت پلی ران اتصال خرمدشت

فروش و نصب 1 دستگاه خودروبر هیدرولیک, با ظرفیت4800کیلوگرم, شرکت پیوند سازعمران

فروش و نصب 1 دستگاه آسانسورخودروبر هیدرولیک , با ظرفیت 7700کیلو گرم ,فروشگاه هاکوپپیان شیراز

 

 

و)آسانسور با موتور گیربکس:(GEAR):

فروش و نصب 6 دستگاه آسانسور13توقف با سرعت 1.6متر بر ثانیه و 3دستگاه آسانسور با سرعت 1 متر بر ثانیه و یه دستگاه پانوراما 16 نفره هتل بین الملی پارس شیراز

فروش و نصب 5 دستگاه آسانسور(1دستگاه ماشین بر ,به ظرفیت 5 تن ,2دستگاهه مسافربر,2دستگاه غذابر-مسافربر),تالارامتیس سعادت آباد

فروش و نصب 13 دستگاه مسافربر13 توقف ,و13 نفره با سرعت 1.6 متر بر ثانیه , بازار بزرگ هرمزگان

فروش و نصب 6 دستگاه آسانسورمسافربر 12 توقف, 8نفره ,تعاون مسکن کام

فروش و نصب2 دستگاه آسانسورمسافربر 20نفره با سرعت 1.6 متر بر ثانیه باشگاه فرمانیه

فروش و نصب 3 دستگاه آسانسور 1000کیلوگرم در کشتیرانی فرمانیه